Vytlačiť tútor stranu

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Pripravujeme
NÁBOR SPEVÁKOV

do všetkých hlasových skupín

Požiadavky:
základné umelecké vzdelanie a individuálna príprava.

Prihlásiť sa môžete do 30. júna 2023

adoremus@adoremus.sk
0905420360
www.adoremus.sk

VIDEOPOZVÁNKA NA NÁBOR
Začiatkom roka 2023 sme vydali nový album CD AVE MARIA.

CD si môžete objednať tu
PRIPRAVUJEME PRE VÁS NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU
ADOREMUS
WARCHALOVCI
Cena: 10 € + poštovné
CD album si môžete objednať emailom: adoremus@adoremus.sk

Zvuková ukážka
Pozrite si videá Slovenského speváckeho zboru na YouTube.

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS prijíma spevákov do všetkých hlasových skupín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: adoremus@adoremus.sk