Vytlačiť tútor stranu

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Oľga Šimová nás navždy opustila

V pondelok 29. februára 2016 nás vo veku 88 rokov navždy opustila veľká osobnosť hudobného sveta – pani Oľga Šimová, ktorá celý svoj život zasvätila hudbe, hudobnej vede a pedagogickej činnosti.

Pani Oľga Šimová bola dlhoročnou hlasovou pedagogičkou zboru Adoremus. V srdciach našich spevákov si našla svojím prístupom a láskou, ktorú dávala okoliu, trvalé miesto a navždy v nich zostane. Česť jej pamiatke. Spomeňme si na ňu v modlitbách!

Drahá pani Šimová, ďakujeme Vám za všetko, čo ste nám stihli odovzdať. Odpočívajte v pokoji!

 

Pozrite si videá Slovenského speváckeho zboru na YouTube.

Pripravujeme

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS prijíma spevákov do všetkých hlasových skupín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: adoremus@adoremus.sk